Bygghissar

Bygghissar för uthyrning i Stockholm

Ställningsentreprenader Stockholm erbjuder ett stort utbud av bygghissar för uthyrning för att tillgodose våra kunders olika behov. Våra hissar har ett stort användningsområde och passar för både stora och mindre byggprojekt. Vi hjälper dig att hitta den bygghiss som passar för just ditt projekt.

Våra bygghissar kan användas för flera olika användningsområden tex lyft av material men också för personal eller en kombination av material och personal. Vi har även hissar som kan hantera stora materialflöden och möjlighet att hantera två korgar. Våra bygghissar håller självklart högsta kvalitet och säkerhet.

Effektivisera byggprojektet med rätt bygghiss

Bygghissar effektiviserar många byggnads- och anläggningsarbeten och de gör stor skillnad för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket föreskriver bygghiss vid bygghöjder över 10 meter och med en bygghiss slipper din personal många tunga lyft.

För större byggen, till exempel produktion av fastigheter eller totalrenoveringar finns ofta stora vinster med att använda separata bygghissar, en eller flera för material samt en eller flera personhissar. För lite mindre arbeten är det effektivt att kombinerade bygghissar används, till exempel en bygghiss med två korgar.

Den mest använda bygghissen är en hiss som är fastmonterad och bygger på kuggstångsdrivna konstruktioner. En annan typ av bygghiss är den hydrauliska bygghissen.

Materialhissar

För materialtransporter vid byggnationer, renoveringsarbeten med mera, på flera våningsplan är en kuggstångsdriven bygghiss ofta det bästa valet. Materialtransporterna kan då ske säkert och snabbt och transporterna kan ske på effektivast möjliga sätt i vertikalt led.

Personhissar

För personhissar är det framför allt den önskade höjden för vilken personalen ska transporteras som avgränsar vilken dimension på hissen som ska användas.

För arbeten som ska ske upp till 10 meter är en flyttbar hydraulisk bygghiss det mest lämpliga valet. För behov av manskapstransporter på högre höjder än så är en kugghiss det enda alternativet.