Miljö och kvalitet

Vi strävar efter att alla i företaget ska känna ansvar för miljön och arbetsplatsens säkerhet.

Allt som vi kan påverka känns viktigt för oss, allt från bränslesnåla transportmedel till rätt sortering av vårt avfall.

Vår miljöpolicy

Våra produkter och material skall ha minsta möjliga miljöpåverkan och så mycket som möjligt skall vara återanvändbart eller naturligt nedbrytbart. Källsortering skall i första hand ske på arbetsplatsens utställda, märkta containers. Trä, metall, wellpapp, emballeringsplast och miljöfarligt avfall får inte deponeras.

Vår kvalitetspolicy

Vi har som mål att tillgodose våra kunders önskemål på bäst möjliga sätt med en rak och öppen dialog genom hela projektet.

Våra duktiga medarbetare är väl medvetna om de höga krav som vi och marknaden ställer och våra prestationer på projekten genomsyrar hela företaget.