Våra kunder och aktuella uppdrag

Noccon AB

Brf Valla, Sollentuna: Vi levererar 6 000 m2 ställning och fyra bygghissar med intagstorn. Vårbergstoppen: Fasadställning och hissbryggor, totalt cirka 5 600 m2 ställning.

Puts & Plattsättning AB

Sveavägen 74-76: Ställning i fem etapper på ett gatuhus och ett gårdshus. Totalt cirka 3 200 m2 ställning.

Metrolit Byggnads AB

Röntgenvägen 5: Cirka 1 000 m2 ställning i form av intagsbrygga med transportled samt bygghiss.

Kv. Prinsessan, Kv. Prinsen 1 och Prinsen 2 – intagstorn och bygghiss till varje etapp.

Kv. Ålen; Cirka 3 000 m2 ställning, 600 m2 väderskydd samt bygghiss.

Interoc

Tulegatan 58, Sundbyberg: Ställning på gata och gård samt bygghiss.

Liljestrand Group

Steninge Slottsby; Cirka 4 000m2 ställning på plats.

JPR Entreprenad

Bara 8: Ställning och väderskydd.

Reomti Bygg AB

Närkesgatan 1: Byggställning om cirka 250 m2

Rosenqvist Entreprenad

Ställning samt väderskydd.